Info.

Praktiske informationer om Klinikken,  Datapolitik, Patientsikkerhed

Praktiske informationer

Åbningstider

Mandag – torsdag: kl. 7.30 – 17.30
Fredag: kl. 7.30 – 15.00

Tidsbestilling

  • Medbring venligst et lagen eller håndklæde til hver behandling. Alternativt kan der købes et engangslagen for 20,- kr.
  • Du kan henvende dig personligt på klinikken
  • Ringe til os på tlf 46 40 92 86. I nogle tilfælde vil der være tlf.svarer : så indtal venligst navn + tlf.nr og vi vil ringe til dig hurtigst muligt
  • Sende os en mail : hvalsoefysioterapi@mail.dk, med dit navn og tlf.nr, så ringer vi til dig hurtigst muligt.

Parkering

Der er gode parkeringsforhold. Der er P-pladser inde i gården, men flere parkeringsmuligheder på parkeringspladsen på Østergade med direkte adgang til klinikken fra P-pladsen

Tog eller bus

Kommer du med tog eller bus er der ca. 5 minutters gang til klinikken

Afregning

Kan ske med Mobilepay, kontant eller via netbank. (Allan og Gwladys modtager også Dankort)

Du kan få fysioterapi på klinikken med eller uden henvisning.

Klinikken har overenskomst med den offentlige sygesikring. Den offentlige sygesikring giver ca. 40 % i tilskud til behandling og træning. Tilskuddet er betinget af, at du har en lægehenvisning der er udstedt indenfor de sidste 2 måneder.

Sygeforsikring Danmark

Såfremt du er medlem af Sygeforsikring Danmark får du refunderet ca. 50 % af egenbetaling uanset om du har eller ikke har en lægehenvisning.

Helbredstillæg (helbredskort)

Hvis du har et helbredskort fra din kommune, får du tilskud svarende til den procent der står på helbredskortet. Som regel kan vi afregne direkte med din kommune. Medbring venligst kortet til første konsultation.

Vederlagsfri Fysioterapi

Hvis du lider af en kronisk lidelse, som er med på diagnoselisten fra Sundhedsstyrelsen, er det muligt at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi og træning. Læs mere om gældende regler for vederlagsfri fysioterapi under Sundhedsstyrelsen.dk, eller ring og spørg os, hvis du er i tvivl om hvad du er berettiget til i din situation.

Datapolitik – Datasikkerhed og diskretion

Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter Sundhedsloven har pligt til at foretage, jvf. autorisationsloven kap 6 og journalføringsbekendtgørelse, (BEK nr. 530 af 24/05/2018).

Udover de helbredsoplysninger du selv giver os, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, jvf. Sundhedslovens kap 9, hvilket sikrer kontinuiteten af din behandling. Journalføringen er til for patientsikkerheden, nødvendige for en god og sikker behandling.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Må jeg videregive Journaloplysningerne?

Nej, du skal altid give dit samtykke til, at vi må videregive dine helbredsoplysninger, jvf. Sundhedslovens §41.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Jvf. journalføringsbekendtgørelsen § 15, stk. 2, oplysningerne opbevares min. 5 år.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret om dig ved at kontakte os. Vi må ikke slette i din journal jvf. autorisationslovens § 24, men vi kan gøre tilføjelser hvis du mener at der er fejl i journalen.

Patientens sikkerhed og håndtering ved utilsigtede hændelser, komplikationer og skader:

Kommer du til skade på klinikken, ydes der 1. hjælp efter klinikkens retningslinje om førstehjælp. Ved patientskade eller komplikationer kan kontaktes: www.patienterstatningen.dk Ved klage over behandling kan kontaktes: www.stpk.dk Utilsigtet hændelse kan indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan rettes til:
Datatilsynet
Borgergade 28
5 sal
1300 Kbh

Tilsyn med reglerne i Sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed.