Priser HF.

Priser  pr. 1. april 2021

Priser
 

Honorar med lægehenvisning Honorar uden lægehenvisning Tilskud fra Sygeforsikring Danmark
Første konsultation 283,91 467,73  133
Normalbehandling 180,52 297,40  88
Kort behandling 120,35 198,27  59
Opfølgende træningsterapi 60,18 99,14  30
Holdtræning pr. person 120,35 198,27 59
Udeblivelse* 297,40 297,40

*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 295,27 kr.
Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.

AFBUD

Afbud bedes meddelt hurtigst muligt på vores mail hvalsoefysioterapi@mail.dk eller telefon svarer 46 40 92 86, dog senest kl. 18.00 dagen før behandling.

For sent afbud eller udeblivelse uden rimelig grund takseres ifølge Danske Fysioterapeuters overenskomst til 294,18 kr.

Ekstra ydelser

Akupunktur som tillæg til normal behandling :
Kinesiotape :
Kinesiotape, rulle :
Tape :
Fixomull stretch 5×10 :
Leukotape P 3,8×13,7 :
Ispose :
Lagen :
SuperSole :
Sålbearbejdning :
Sål korrektion :
Redondo bold 22 cm :
Redondo bold 26 cm :
Krop og Fysik pjece :
Biofreeze 30ml :
Biofreeze 118ml :

75,00
40,00
150,00
40,00
90,00
90,00
30,00
20,00
500,00
500,00
150,00
70,00
75,00
5,00
65,00
160,00

hvalsoe-fys-reception-02